บริษัท ภูเก็ต เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด

Phuket Pest Control Service Co., Ltd.
 
 
 
 
 

โทร.081-9795052

โทร.081-8954387

 
 

บริษัท ภูเก็ตเพสท์คอลโทรล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ บริการกำจัดและป้องกันแมลง (Pest Control)มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อลูกค้า เราให้บริการ แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น บ้านพักอาศัย โครงการก่อสร้างใหม่ โรงแรม อาคารบ้านเรือน โรงงาน ร้านอาหาร และอื่น ๆ บริษัทเรายังเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวางท่อ (Pipe System) ระบบอัดน้ำยาผ่านท่อ (Reticulation System) =

  • บริษัทเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
  • บริษัทใช้เคมีที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้อม
  • เคมีทุกตัวผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุข
  • พนักงานมีความชำนาญในการทำบริการ และทางบริษัทมีการอบรมพนักงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  • เมื่อทำงานเสร็จ บริษัทมีการทำรายงานแจ้งลูกค้าอย่างต่อเนื่อง